KASYOT
Web sitemize hoşgeldiniz. Sitemizde üye yazar şair ve ozanlarımıza dair eserler, etkinlik ve haberler bulunmaktadır.

  • DOLAR
    $3.269,1000
  • EURO
    $1,4855
  • ALTIN
    $43.354,7300
  • BIST
    $279,5000
İ𝗇𝗌𝖺𝗇𝗅ı𝗄… İ𝗇𝗌𝖺𝗇𝗈𝗀̆𝗅𝗎… İ𝗇𝗌𝖺𝗇 !

İ𝗇𝗌𝖺𝗇𝗅ı𝗄… İ𝗇𝗌𝖺𝗇𝗈𝗀̆𝗅𝗎… İ𝗇𝗌𝖺𝗇 !

𝖭𝖾 𝗁𝖺𝗓𝗂𝗇, 𝗇𝖾 𝗂𝖻𝗋𝖾𝗍𝗅𝗂𝗄 𝖻𝗂𝗋 𝗍𝖺𝖻𝗅𝗈𝖽𝗎𝗋 𝗄𝗂, 𝗒𝖾𝗋𝗒𝗎̈𝗓𝗎̈𝗇𝗎̈𝗇 𝗍𝖾𝗄 𝗌𝖺𝗁𝗂𝖻𝗂𝗒𝗆𝗂𝗌̧ 𝗀𝗂𝖻𝗂 𝖽𝖺𝗏𝗋𝖺𝗇𝖺𝗇, 𝗋𝖺𝗄𝗂𝗉𝗌𝗂𝗓 𝗀𝗎̈𝖼𝗎̈𝗇 𝗄𝖾𝗇𝖽𝗂𝗌𝗂𝗇𝖽𝖾 𝗈𝗅𝖽𝗎𝗀̆𝗎𝗇𝗎 𝖽𝗎̈𝗌̧𝗎̈𝗇𝖾𝗇 𝗂𝗇𝗌𝖺𝗇𝗈𝗀̆𝗅𝗎; 𝗀𝗈̈𝗓𝗅𝖾 𝗀𝗈̈𝗋𝗎̈𝗅𝗆𝖾𝗒𝗂𝗉- 𝖾𝗅𝗅𝖾 𝗍𝗎𝗍𝗎𝗅𝗆𝖺𝗒𝖺𝗇, 𝗎̈𝗌𝗍𝖾𝗅𝗂𝗄 𝖼𝖺𝗇𝗅ı 𝖽𝖺𝗁𝗂 𝗈𝗅𝗆𝖺𝗒𝖺𝗇 𝗄𝗎̈𝖼̧𝗎̈𝖼𝗎̈𝗄 𝖻𝗂𝗋 𝗏𝗂𝗋𝗎̈𝗌 𝗄𝖺𝗋𝗌̧ı𝗌ı𝗇𝖽𝖺 𝖺𝖼𝗓𝖾 𝖽𝗎̈𝗌̧𝗍𝗎̈.

𝖣𝗎̈𝗇𝗒𝖺𝗇ı𝗇 𝗌𝗎̈𝗉𝖾𝗋 𝗀𝗎̈𝖼𝗎̈, 𝗀𝗎̈𝖼̧𝗅𝗎̈ 𝖾𝗄𝗈𝗇𝗈𝗆𝗂𝗌𝗂 𝗆𝗈𝖽𝖾𝗅𝗂𝗇𝗂 𝗈𝗒𝗇𝖺𝗒𝖺𝗇 𝗄𝗈𝖼𝖺 𝗄𝗈𝖼𝖺 𝖽𝖾𝗏𝗅𝖾𝗍𝗅𝖾𝗋, 𝖽𝖾𝗒𝗂𝗆𝗂 𝗒𝖾𝗋𝗂𝗇𝖽𝖾𝗒𝗌𝖾 𝗁𝖺𝗇𝗂… 𝖪𝗎̈𝖼̧𝗎̈𝗄 𝖽𝖺𝗀̆𝗅𝖺𝗋ı 𝖻𝖾𝗇 𝗒𝖺𝗋𝖺𝗍𝗍ı𝗆 𝖾𝖽𝖺𝗌ı𝗒𝗅𝖺 𝗄𝗎̈𝖼̧𝗎̈𝗄 𝖽𝖾𝗏𝗅𝖾𝗍𝖼̧𝗂𝗄𝗅𝖾𝗋𝗂𝗇 𝗒𝖺𝗋ı𝗇𝗅𝖺𝗋ı𝗇ı 𝗉𝗅𝖺̂𝗇𝗅𝖺𝗆𝖺 𝗀𝖺𝗒𝗋𝖾𝗍𝗂𝗇𝖽𝖾 𝗈𝗅𝖺𝗇 𝖾𝗆𝗉𝖾𝗋𝗒𝖺𝗅 𝗀𝗎̈𝖼̧𝗅𝖾𝗋 𝖽𝖺𝗁𝗂 𝖻𝗎̈𝗍𝗎̈𝗇 𝗉𝗅𝖺𝗇𝗅𝖺𝗋ı𝗇ı 𝖻𝗂𝗋 𝗍𝖺𝗋𝖺𝖿𝖺 𝖻ı𝗋𝖺𝗄ı𝗉 𝖼𝖺𝗇 𝗁𝖺𝗏𝗅𝗂𝗇𝖾 𝗄𝖺𝗉ı𝗅𝖽ı𝗅𝖺𝗋.

𝖬𝗂𝗅𝗒𝗈𝗇 𝖽𝗈𝗅𝖺𝗋𝗅𝖺 𝗒𝖺𝗍ı𝗉 𝗄𝖺𝗅𝗄𝖺𝗇, 𝖻𝗂𝗋 𝖽𝗎̈𝗀̆𝗆𝖾𝗒𝖾 𝖻𝖺𝗌𝗍ı𝗀̆ı𝗆𝖽𝖺 𝖽𝗎̈𝗌̧𝗆𝖺𝗇𝗅𝖺𝗋ı𝗆ı 𝗍𝖺𝗋𝗎𝗆𝖺𝗋 𝖾𝖽𝖾𝖼𝖾𝗄 𝗀𝗎̈𝖼𝖾 𝗌𝖺𝗁𝗂𝖻𝗂𝗆 𝖽𝗂𝗒𝖾 𝖻𝗈̈𝖻𝗎̈𝗋𝗅𝖾𝗇𝗂𝗉 – 𝗄𝗂𝖻𝗂𝗋𝗅𝖾𝗇𝖾𝗇, 𝗒𝖾𝗋𝗒𝗎̈𝗓𝗎̈𝗇𝗎̈ 𝖻ı𝗋𝖺𝗄ı𝗉 𝗎𝗓𝖺𝗒𝖽𝖺- 𝗀𝖾𝗓𝖾𝗀𝖾𝗇𝗅𝖾𝗋𝖽𝖾 𝗒𝖾𝗋 𝗍𝗎𝗍𝗎𝗇𝗆𝖺𝗒𝖺 𝖼̧𝖺𝗅ı𝗌̧𝖺𝗇 𝗀𝗈̈𝗓𝗎̈ 𝖽𝗈𝗒𝗆𝖺𝗓 𝗁𝖺𝗋𝗂𝗌𝗅𝖾𝗋, 𝖬İ𝖪𝖱𝖮 𝖻𝗂𝗋 𝖬İ𝖪𝖱𝖮𝖡𝖠, 𝗆𝗂𝗄𝗋𝗈𝗌𝗄𝗈𝗉𝗅𝖺 𝗓𝗈𝗋 𝗀𝗈̈𝗋𝗎̈𝗅𝖾𝗇 𝖢𝖮𝖱𝖮𝖭𝖠’𝗒𝖺 𝗍𝖾𝗌𝗅𝗂𝗆-𝗂 𝖼𝖺𝗇 𝖾𝗍𝗍𝗂𝗅𝖾𝗋.

𝖢𝖺𝗉𝗂𝗍𝖺𝗅-𝗄𝖺𝗉𝗂𝗍𝖺𝗅𝗂𝗓𝗆-𝗏𝖺𝗋𝗅ı𝗄- 𝗌𝖾𝗋𝗆𝖺𝗒𝖾- 𝗀𝗎̈𝖼̧- 𝗉𝖺𝗋𝖺… 𝖽𝖾𝗋𝗄𝖾𝗇 𝗇𝖺𝗌ı𝗅 𝖽𝖺 𝗀𝖾𝗅𝖽𝗂𝗅𝖾𝗋 𝗒𝗈𝗅𝗎𝗇 𝗌𝗈𝗇𝗎𝗇𝖺…

“𝖧𝖺𝗇𝖺 𝗀𝖾𝗅𝖽𝗂𝗄 𝗒𝖺𝗀̆𝗆𝗎𝗋 𝖽𝗂𝗇𝖽𝗂” 𝖽𝖾𝗇𝗂𝗋 𝗒𝖺 !

𝖤𝖾𝖾…𝗁𝖺𝗇𝗂 𝗀𝗎̈𝖼̧ ?

𝖭𝖾𝗋𝖾𝖽𝖾 𝗈 𝗉𝖺𝗋𝖺 ?

𝖧𝖺𝗇ı 𝖾𝗇 𝗆𝗈𝖽𝖾𝗋𝗇 𝗌𝗂𝗅𝖺̂𝗁𝗅𝖺𝗋 ?

𝖣𝗎̈𝗀̆𝗆𝖾𝗒𝖾 𝖽𝗈𝗄𝗎𝗇𝖽𝗎𝗀̆𝗎𝗇𝗎𝗓𝖽𝖺 𝖿ı𝗋𝗅𝖺𝗒𝖺𝗇 𝖿𝗎̈𝗓𝖾𝗅𝖾𝗋 ?

𝖮𝗄𝗒𝖺𝗇𝗎𝗌𝗍𝖺 𝗒𝗎̈𝗓𝖾𝗇 𝖿𝗂𝗅𝗈𝗅𝖺𝗋, 𝗎𝖼̧𝖺𝗄 𝗀𝖾𝗆𝗂𝗅𝖾𝗋𝗂… ?

𝖸𝖾𝗋𝖺𝗅𝗍ı𝗇𝖽𝖺 𝗆𝖺𝖽𝖾𝗇𝗅𝖾𝗋, 𝗉𝖾𝗍𝗋𝗈𝗅 𝗄𝗎𝗒𝗎𝗅𝖺𝗋ı, 𝗏𝖺𝗋𝗂𝗅𝗅𝖾𝗋, 𝖽𝗈𝗅𝖺𝗋𝗅𝖺𝗋, 𝖾𝗎𝗋𝗈- 𝗌𝗍𝖾𝗋𝗅𝗂𝗇- 𝗋𝗎𝖻𝗅𝖾- 𝖽𝗂𝗇𝖺𝗋… 𝗄𝖾𝗌𝖾 𝗄𝖾𝗌𝖾 𝖺𝗅𝗍ı𝗇𝗅𝖺𝗋…

𝖭𝖾 𝖽𝗎𝗋𝗎𝗒𝗈𝗋𝗌𝗎𝗇𝗎𝗓, 𝗌𝖺𝗅𝗌𝖺𝗇ı𝗓 𝗒𝖺 𝗈 𝗆𝗂𝗇𝗂𝖼𝗂𝗄 𝗏𝗂𝗋𝗎̈𝗌𝗎̈𝗇 𝗄𝖺𝗋𝗌̧ı𝗌ı𝗇𝖺…

𝖢̧𝖾𝗌̧𝗂𝗍 𝖼̧𝖾𝗌̧𝗂𝗍 𝗄𝗂𝗆𝗒𝖺𝗌𝖺𝗅 𝗆𝖺𝖽𝖾𝖽𝖾𝗅𝖾𝗋𝗅𝖾 𝗌̧𝗂𝖿𝖺 𝖽𝗂𝗒𝖾 𝗎̈𝗋𝖾𝗍𝖾𝗋𝖾𝗄 𝗀𝗂𝗓𝗅𝗂𝖼𝖾 𝗄𝗎𝗋𝖽𝗎𝗀̆𝗎𝗇𝗎𝗓 𝗂𝗅𝖺𝖼̧ 𝖾𝗇𝖽𝗎̈𝗌𝗍𝗋𝗂𝗅𝖾𝗋𝗂𝗇𝖾 𝗇𝖾 𝗈𝗅𝖽𝗎?

𝖸𝗈𝗄𝗌𝖺… 𝗒𝗈𝗄𝗌𝖺… 𝖻𝗂𝗋 𝖻𝖺𝗌̧𝗄𝖺 𝗀𝗂𝗓𝗅𝗂 𝗉𝗅𝖺𝗇ı𝗇 𝖽𝖺 𝗆𝗂 𝗉𝖺𝗋𝖼̧𝖺𝗌ı 𝖻𝗎 𝖵İ𝖱𝖴̈𝖲?

𝖪𝖾𝗇𝖽𝗂 𝖾𝗅𝗅𝖾𝗋𝗂𝗇𝗂𝗓𝗅𝖾… 𝗂𝗇𝗌𝖺𝗇𝗅ı𝗀̆ı 𝗏𝗎𝗋𝖺𝖼𝖺𝗄 𝖻𝗂𝗋 𝖻𝖺𝗌̧𝗄𝖺 𝗁𝖾𝗌𝖺𝖻ı𝗇ı𝗓 𝗆ı 𝗏𝖺𝗋 ?

𝖣𝗈𝗒𝗆𝖺𝖽ı 𝗆ı 𝗄𝗎𝗋𝗌𝖺𝗀̆ı𝗇ı𝗓 ?

𝖲𝖺𝗀̆ı𝗋 𝗆ı 𝗄𝗎𝗅𝖺𝗀̆ı𝗇ı𝗓?

𝖪𝗈̈𝗋 𝗆𝗎̈ 𝗀𝗈̈𝗓𝗎̈𝗇𝗎̈𝗓?

𝖵𝗂𝖼𝖽𝖺𝗇 𝗆ı ? 𝖮𝗇𝗎 𝗓𝖺𝗍𝖾𝗇 𝖻𝖾𝗄𝗅𝖾𝗆𝗂𝗒𝗈𝗋𝗎𝗓 𝖽𝖺 !

𝖠𝗄𝗅ı𝗇ı𝗓ı, 𝗂𝗇𝗌𝖺𝗇𝗅ı𝗀̆ı𝗇ı𝗓ı 𝖽𝖺 𝗆ı 𝗒𝗂𝗍𝗂𝗋𝖽𝗂𝗇𝗂𝗓?

𝖡𝖺𝗋𝗂 𝖽𝗂𝗒𝗈𝗋𝗎𝗆, 𝗁𝗂𝖼̧ 𝖽𝖾𝗀̆𝗂𝗅𝗌𝖾… 𝖬𝗂𝗄𝗋𝗈 𝖵İ𝖱𝖴̈𝖲 𝗄𝖺𝗋𝗌̧ı𝗌ı𝗇𝖽𝖺 𝖽𝗎̈𝗌̧𝗍𝗎̈𝗀̆𝗎̈𝗇𝗎̈𝗓 𝗆𝗂𝗄𝗋𝗈 𝗂𝗇𝗌𝖺𝗇𝗅ı𝗀̆ı𝗇ı𝗓𝖽𝖺𝗇 𝗎𝗍𝖺𝗇ı𝗇…

𝖭𝖾 𝗏𝖺𝗄𝗂𝗍 𝖽𝗈̈𝗇𝖾𝖼𝖾𝗄𝗌𝗂𝗇𝗂𝗓 𝖨𝖭𝖲𝖠𝖭𝖮𝖦̆𝖫𝖴𝖭𝖴𝖭 𝗀𝖾𝗋𝖼̧𝖾𝗄 𝗄𝗈𝖽𝗅𝖺𝗋ı𝗇𝖺…

Ä°nsan olabilme yolunda insanlara saygÄąlarÄąmla.

5/4/2020

ℳℯ𝒽𝓂ℯ𝓉 𝒰𝒮𝒯𝒜

Sosyal Medyada Paylaşın:
Önceki Yazı

BÄ°RDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • ÇOK OKUNAN
  • YENÄ°
  • YORUM
Sponsorlu Bağlantılar
reklam
Altıeylül escort Akhisar escort Didim escort Bodrum escort Afşin escort Kadışehri escort Çerkezköy escort Çayırlı escort Adana escort Adapazarı escort Afşin escort Adana masaj salonu Aliağa escort Odunpazarı escort Acıpayam escort Pursaklar escort