KASYOT
Web sitemize hoşgeldiniz. Sitemizde üye yazar şair ve ozanlarımıza dair eserler, etkinlik ve haberler bulunmaktadır.

 • DOLAR
  $1.460,7100
 • EURO
  $0,4315
 • ALTIN
  $45.509,0000
 • BIST
  $169,1600
Mustafa Eski

Mustafa Eski

1945 yılında Kastamonu’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Kastamonu’da, yüksek öğrenimini İstanbul’da yaptı. Muğla, Van, Kastamonu İlköğretmen okullarında çalıştı. Kastamonu Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü(1980-1982), Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Yüksekokulu Müdürlüğü(1982-1991), Gazi Üniversitesi Kastamonu Sağlık Yüksekokulu kurucu müdürlüğü (1993-2004) görevlerinde bulundu.

1988-1990 arasında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Master yaptı; Mustafa Necati Bey’in Kastamonu’daki Çalışmaları adlı araştırmasıyla “Bilim Uzmanı” unvanını aldı. 1991-1995 yılları arasında aynı kurumda doktora çalışmasını bitirdi ve Cumhuriyet Döneminde Bir Devlet Adamı Mustafa Necati adlı çalışmasıyla “Doktor” unvanını aldı. 4 Aralık 1995 tarihinde Kastamonu Eğitim Fakültesi’ne Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. Halen aynı yerde görevini sürdürmektedir. Ayrıca 2003-2012 yılları arasında Kastamonu Fen-Edebiyat Fakültesi’nde de ders verdi.

1981 yılından itibaren yerel Kastamonu gazetesinde haftalık yazılar yazmaktadır. Bugüne kadar yazdığı yazıların sayısı 900 dolayındadır. 2000-2004 yılları arasında Türk Basın Birliği Kastamonu Şubesi başkanlığı görevinde bulunmuştur.

Millî Eğitim Bakanlığı’nca düzenlenen 10. Millî Eğitim Şûrası’na(1981) ve 11. Millî Eğitim Şûrası’na(1982) öğretmen yetiştiren kurumlar adına katılmıştır. 1994 yılında İstanbul’da yapılan Uluslar arası ICET 41. Öğretmen Yetiştirme Kongresi’ne davet edilmiştir.

Kitap, makale ve bildirileri ile radyo,TV ve panel konuşmaları şunlardır:

 1. KİTAPLAR:
 2. Kastamonu Halk Şairi Aşık Yorgansız, Ankara 1975.
 3. Millî Mücâdele’de Mehmet Akif Kastamonu’da, Ankara 1983.
 4. İmtihan Veren Millete, Ankara 1989.( İsmail Habib Sevük’ün, 1923 yılında verdiği konferans yeni yazıya çevrilerek kitap haline getirilmiştir.)
 5. Mustafa Necati Bey’in Kastamonu’daki Çalışmaları, Ankara 1990.
 6. Kastamonu Meşâhiri, Ankara 1990 (İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın Açıksöz gazetesinde yazdığı makaleler yeni yazıya çevrilerek kitap haline getirilmiştir.)
 7. 31 Mart Olayının Kastamonu’daki Yankıları, Ankara 1991.
 8. Kastamonu Basınında Millî Mücâdelenin Yankıları, Ankara 1995.
 9. İsmet İnönü’nün Kastamonu Gezileri, İstanbul 1995.
 10. İsmail Habib Sevük’ün Açıksöz’deki Yazıları, 1921-1922, Ankara 1998.
 11. Cumhuriyet Döneminde Bir Devlet Adamı Mustafa Necati, Ankara 1999.

11.Kurtuluş Savaşında Yunanlılar ve Anadolu Rumları Üzerine Makaleler, Ankara 1999.

 1. Kastamonu Valileri 1838-2000, Ankara 2000
 2. Atatürk’ün Kastamonu Gezisi, Ankara 2002.
 3. Kastamonu Bankası T.A.Ş., Ankara 2004.
 4. Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi Tarihi, Ankara 2005.
 5. 20. Yüzyılda Kastamonu Kadınları,, Ankara 2008.
 6. Hüsnü Açıksöz’ün Makaleleri, Ankara 2008

18.Selçuklu’dan Günümüze Kastamonu Eğitim Tarihi,(M.Serhat Yılmaz- Cevdet Yakupoğlu ile ortak). Kastamonu 2008.

 1. Kastamonu Basınında Yeşilay,(Süreyya Erakman ile ortak ), İstanbul 2008.
 2. İsmail Habib Sevük’ün Kastamonu Yılları, Kastamonu 2010.

21.Kastamonu Basınında Rumlar ve Ermeniler, 1882-1922, Kastamonu, 2012

 

 1. MAKALELER.

1.”Kastamonu’da Yapılan İlk Kadın Mitingi”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, sayı: 27(1995).

2.”Kâzım Karabekir Paşa’nın Kastamonu’dan Geçişi”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, sayı:32(1995).

3.”İlk Kadın Milletvekillerinden Hacer Dicle”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, sayı: 33(1995).

 1. “Mustafa Necati”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, sayı: 35(1996).
 2. “Kastamonu’dan Gelip Geçen İki Fransız Gazeteci, Madame Berthe G. Gaulise ve Jean Chiliqueline”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, sayı: 36(1996).

6.”Hamdullah Suphi Tanrıöver ile Kastamonu’da Yapılan İki Mülâkat”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, sayı: 37(1997).

 1. “Kastamonu’da Basın Yayın Çalışmaları Tarihi”,Türk Dili Dergisi, TDK yay. sayı: 527(1997).
 2. “Kastamonu Tarihi”, T.İş Bankası Kültür ve Sanat Dergisi, sayı: 27(1997).
 3. “Ahmet Ağaoğlu ile Kastamonu’da Yapılan Mülâkat”,Türk Yurdu, sayı: 72(1993).
 4. “Donanma Cemiyeti Berlin Şubesi Nasıl Kuruldu?”,Türk Yurdu, sayı: 99(1993).

11.”Hamdullah Suphi Tanrıöver’in Kastamonu’da Verdiği Konferans”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, sayı: 38( 1997).

12.”İsmail Habib Bey’in Kastamonu’da Verdiği Bir Konferans”,Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, sayı: 39(1997).

 1. “Süleyman Nazif’in Kastamonu Valiliği”, OTAM, Ankara Ün. Osmanlı Tarihi Araştırmaları Merkezi, sayı: 8(1997)

14.”Mütareke Sonrasında Kastamonu’ya Gelen Önemli Kişiler”,Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, sayı: 45(1999).

15.“Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın Kastamonu’daki Çalışmaları”,Kastamonu Eğitim Dergisi, C. 8, sayı: 2(2000).

16.”Yakın Tarihte Kastamonu’da Kurulan Şirketler ve Kastamonu Bankası TAŞ”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Dokuz Eylül Ün., Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enst., C.III, sayı: 9-10(2000).

17.“Arif Nihat Asya’nın Kastamonu Sultanisi’ndeki Öğrencilik Yılları ve Burada Yazdığı Şiirler”, Kastamonu Eğitim Dergisi, C.16, sayı:1(Mart 2008).

 1. “Abdurrahman Paşa Lisesi”, Üsküdar’a Kadar Kastamonu, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2008.

19.“Zonguldak’ta Yapılan İstiklâl-i Osmânî Günü”, Kastamonu Eğitim Dergisi, C.16. Sayı: 1( Mart 2009).

20.”İnönü’nün Kastamonu Gezileri” Cumhuriyet Gazetesi, 6 Aralık 1997, Nr:26358

 1. Kıyafet Devrimi”,Cumhuriyet Gazetesi, 23 Ağustos 1998, Nr.:26618

 

 1. YAYINLANMIŞ BİLDİRİLER
 2. “Mustafa Necati’nin Kastamonu Tarihindeki Yeri”, Mustafa Necati Sempozyumu, Ankara 1991)

2.”Öğretmen Adaylarının Gözlem ve Uygulama Çalışmalarında Karşılaştıkları Zorluklar ve Çözüm Önerileri”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı:8(1992).

3.”İlk Kadın Mitingi”, İlk Kadın Mitinginin 75. Yılı Uluslararası Sempozyumu, Ankara 1994)

4.”Mustafa Necati’nin Kastamonu Çevresindeki Çalışmaları”, Mustafa Necati’yi Anma Toplantısı,  TED yay.,Ankara, 1995.

5.”Yakın Tarihte Kastamonulu Kadınlar”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, CXIII, sayı:34(1996)

 1. “İnebolu Limanının Tarihçesi”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C.XIII, sayı: 39(1997)

7.”Millî Mücâdele Yıllarında Kastamonu’ya Gelen Buharalı Öğrenciler”, Birinci Kastamonu Kültür Sempozyumu, Ankara 2000.

 1. “Orhan Şaik Gökyay’ın Kastamonu’da Yazdığı İlk Şiirleri ve Bir Mektup”, Orhan Şaik Gökyay I, Ankara 2002.
 2. “Zeki Ömer Defne’nin Kastamonu’da Yazdığı Üç Şiiri ve Bir Mektup”, Zeki Ömer Defne’nin Doğumunun 100. Yılı ve Çankırılı Şairler, Ankara 2004

10.“Orhan Şaik Gökyay’ın Kastamonu’da Yayınlanan Şiirleri ve Bunların Vezin, Şekil, Kafiye, Dil, Üslûp ve Muhteva Yönünden İncelenmesi”, İkinci Kastamonu Kültür Sempozyumu, Ankara 2005.

 1. “Orhan Şaik Gökyay, Arif Nihat Asya ve Rıfat Ilgaz’ın Yetişmesinde Kastamonu’daki Gazete ve Dergilerin Rolü”, Geçmişten Günümüze Kastamonu Basın Sempozyumu, Ankara 2009.
 2. “Kastamonu Basınında Arslan Kaynardağ”, Geçmişten Günümüze Kastamonu Basın Sempozyumu, Ankara 2009.
 3. “Kent Kültürünün Oluşmasında Basının Görevi: Kastamonu Örneği”, Dört Öge, Yıl.1, Sayı:1(Nisan 2012).
 4. RADYO KONUŞMALARI: Mehmet Akif: TRT Ankara Radyosu, 1983. 30 Ağustos Zafer Bayramı: TRT Ankara Radyosu, 1984
 5. TELEVİZYON KONUŞMALARI: KANAL-B TV’de 2006-2007 yıllarında; Dr. Asaf Demirbaş’ın yönettiği Mânevî ve Kültürel Değerlerimiz proğramında 55’er dakikalık şu konular üzerinde program yapmıştır: Mehmet Akif Ersoy, Kastamonu Lisesi, Atatürk’ün Yurt Gezileri, Milli Mücâdele’de Mitingler, Millî Mücâdele’de Kastamonu, Kastamonu’da Kültür ve Sanat, Millî Mücâdele’de Kadınlar, Millî Mücadele’de Din Adamları, Orhan Şaik Gökyay, Arif Nihat Asya, Millî Mücâdele’de Basın, Yahya Kemal.

F: PANEL VE KONFERANSLAR: Kastamonu Valiliği, Zonguldak Valiliği, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Karadeniz Bölge Komutanlığı, İnebolu Kaymakamlığı, Gazi Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesi tarafından düzenlenen çeşitli toplantılarda şu konular üzerine konuşmalar yapılmıştır: Atatürk, İsmet İnönü’nün Kastamonu Gezileri, Mehmet Akif, Orhan Şaik Gökyay, İnebolu Limanı, Atatürk’ün Kastamonu Gezisi, Osmanlı İstiklâl Günü Kutlamaları, İhsan Ozanoğlu, Âşık Yorgansız, Kent Kültürünün Oluşmasında Basının Rolü, Millî Mücâdele, Eğitim Tarihi.

G: GAZETE YAZILARI: Mahalli Yenises(1966) ve Kastamonu gazetesinde 1981’den günümüze kadar 900 dolayında köşe yazısı yazmıştır. Ayrıca Kastamonu Lisesi tarafından 1963’de çıkarılan Sesimiz(sayı:8) dergisinde “Köyde Akşamlar” başlıklı bir hikâyesi vardır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM
Sponsorlu Bağlantılar
reklam
Altıeylül escort Akhisar escort Didim escort Bodrum escort Afşin escort Kadışehri escort Çerkezköy escort Çayırlı escort Adana escort Adapazarı escort Afşin escort Adana masaj salonu Aliağa escort Odunpazarı escort Acıpayam escort Pursaklar escort